Resultados da busca


Amosando do 1 ao 20 de 161 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E A FUNDACIÓN SECRETARIADO XITANO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS DE SENSIBILIZACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO ENTRE A COMUNIDADE XITANA EN GALICIA, ENMARCADAS NO PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
Sinatura 31-05-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE E O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA PARA A ATENCIÓN PSICOLÓXICA A MULLERES E MENORES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO, E COMPLEMENTARIAMENTE A OUTRAS PERSOAS DO SEU ENTORNO FAMILIAR QUE VIVAN OU PADEZAN SITUACIÓNS DE VIOLENCIA DE XÉNERO, E ATENCIÓN PSICOLÓXICA A HOMES CON PROBLEMAS DE CONTROL DE VIOLENCIA NO ÁMBITO FAMILIAR.
Sinatura 11-05-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE E O CONCELLO DE FERROL PARA O MANTEMENTO DO CENTRO DE ACOLLIDA PARA A ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO DEPENDENTE DO CONCELLO.
Sinatura 04-05-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE, A TRAVÉS DA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE, E A CONGREGACIÓN HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD PARA O MANTEMENTO DE VIVENDAS DE TRANSICIÓN PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO PREVIAS A UN RECURSO DE ACOLLIDA, NO MARCO DO PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.
Sinatura 04-05-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE E A ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA A ORGANIZACIÓN DO PLAN DE FORMACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA DO ANO 2022 NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA – FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.
Sinatura 27-04-2022 Non vixente

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA, A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE, A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A CONSELLERÍA DO MAR PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE RECOMPILACIÓN, ANÁLISE E DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA Á CADEA ALIMENTARIA GALEGA
Sinatura 07-04-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE E A ENTIDADE CRUZ VERMELLA PARA O DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DUN PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO OU DE TRATA E EXPLOTACIÓN SEXUAL CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN. “PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA – FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU”
Sinatura 29-03-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE E O COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE GALICIA (CERMI GALICIA) PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O FOMENTO DA EMPREGABILIDADE DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE GALICIA DENTRO DAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO PREVISTAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA
Sinatura 30-12-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE E A FUNDACIÓN MONTE DO GOZO PARA A REALIZACIÓN DUN PROGRAMA EXPERIMENTAL DE EMPREGO BASEADO NA FORMACION EN RESTAURACIÓN A IMPARTIR NA COMUNIDADE TERAPÉUTICA PROXECTO HOME GALICIA DENTRO DAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO DIRIXIDAS A COLECTIVOS VULNERABLES NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA
Sinatura 30-12-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE E A REDE EUROPEA DE LOITA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESTADO ESPAÑOL-COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O FOMENTO DA EMPREGABILIDADE DIRIXIDO A PERSOAS VULNERABLES , NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA
Sinatura 30-12-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE E A FEDERACIÓN DE ESCOLAS FAMILIARES AGRARIAS DE GALICIA PARA A FINANCIACIÓN DUN POLO DE EMPRENDEMENTO RURAL, NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA
Sinatura 29-12-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE E A FUNDACIÓN JUANA DE VEGA PARA A FINANCIACIÓN DA COORDINACIÓN DOS POLOS DE DE EMPRENDEMENTO RURAL, NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA
Sinatura 29-12-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE E A FUNDACIÓN ROBERTO RIVAS PARA A FINANCIACIÓN DUN POLO DE EMPRENDEMENTO RURAL, NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA
Sinatura 29-12-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE E ACCEM PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN E SENSIBILIZACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL E TRATA, PREFERENTEMENTE ENTRE MULLERES INMIGRANTES, RESIDENTES NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Sinatura 14-12-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE E ALIAD-ULTREIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN E SENSIBILIZACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL E TRATA, PREFERENTEMENTE ENTRE MULLERES INMIGRANTES, RESIDENTES NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Sinatura 14-12-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE E CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN E SENSIBILIZACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL E TRATA, PREFERENTEMENTE ENTRE MULLERES INMIGRANTES, RESIDENTES NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Sinatura 14-12-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE (SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE) E A ASOCIACIÓN DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA (ACADAR), PARA O MANTEMENTO DO SERVIZO DEDALEIRA, ESPECIALIZADO EN INFORMACIÓN E ASESORAMENTO AFECTIVOSEXUAL PARA AS MULLERES CON DISCAPACIDADE E A SÚA CONTORNA
Sinatura 14-12-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE (SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE) E A ASOCIACIÓN DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA (ACADAR), PARA O DESENVOLVEMENTO DA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA SEXUAL NAS MULLERES CON DISCAPACIDADE “QUÉ FARÍAS TI?”.
Sinatura 14-12-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE (SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE) E A ASOCIACIÓN DE PERSOAS DIAGNOSTICAD@S DE CANCRO DE MAMA E XINECOLÓXICO - ADICAM PARA A O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE ATENCIÓN E ASESORAMENTO SOCIOASISTENCIAL PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO
Sinatura 14-12-2021 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE (SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE) E A FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO MALAIKAS PARA O EMPODERAMENTO DE MULLERES MIGRANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE E RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Sinatura 14-12-2021 Non vixente

Amosando do 1 ao 20 de 161 resultados