Resultados da busca


Amosando do 1 ao 20 de 482 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR DA XUNTA DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA A CELEBRACIÓN DO XX CONGRESO DO INSTITUTO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA E COMERCIOS PESQUEIROS EN VIGO, NO ANO 2022
Sinatura 23-06-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DA CORUÑA
Sinatura 31-05-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE CONFRARÍAS DE PESCADORES
Sinatura 27-05-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE LUGO
Sinatura 27-05-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁS “O PEIRAO”
Sinatura 27-05-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE PONTEVEDRA
Sinatura 25-05-2022 Vixente

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA, A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE, A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A CONSELLERÍA DO MAR PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE RECOMPILACIÓN, ANÁLISE E DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA Á CADEA ALIMENTARIA GALEGA
Sinatura 07-04-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A “COOPERATIVA DE ARMADORES DE PESCA DEL PUERTO DE VIGO, SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA”, PARA ORGANIZACIÓN DA “IX CONFERENCIA INTERNACIONAL ARVI SOBRE EL FUTURO DE LA PESCA E A IV EDICIÓN DO FESTIVAL ARVI DO PEIXE-VIGOSEAFEST 2022”
Sinatura 24-03-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁS “O PEIRAO”
Sinatura 18-02-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DEL MAR DE LA XUNTA DE GALICIA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA PARA LA CESIÓN DE USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN “A AIXOLA”
Sinatura 15-02-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE CONFRARÍAS DE PESCADORES
Sinatura 11-02-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DA CORUÑA
Sinatura 11-02-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE LUGO
Sinatura 11-02-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONFRARÍAS DE PESCADORES DE PONTEVEDRA
Sinatura 11-02-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A ANÁLISE E CONTROL DE INFECCIÓNS POR PROTOZOOS CILIADOS NO CENTRO DE CULTIVOS MARIÑOS DE RIBADEO, COMO PARTE DA ACCIÓN SEGUIMENTO E ADAPTACIÓN NO SUBMAREAL DE NAVALLA E AMEIXA BABOSA, DESDE O CRIADEIRO AO MEDIO NATURAL. SUBSEAM CIMA 21/06.
Sinatura 03-02-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A., PARA A REALIZACIÓN DUNHA SERIE DE PROGRAMAS SOBRE O SECTOR PESQUEIRO E IGUALMENTE A DIFUSIÓN DE INFORMACIÓNS DIARIAS SOBRE A ACTUALIDADE DO SECTOR, NO ANO 2022
Sinatura 12-01-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR DA XUNTA DE GALICIA E A ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE CONSERVAS DE PEIXES E MARISCOS (ANFACO-CECOPESCA) PARA A PROMOCIÓN E A MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DAS CONSERVAS DE PRODUTOS PESQUEIROS NO ANO 2022
Sinatura 03-01-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR DA XUNTA DE GALICIA E O CONSELLO REGULADOR DA D.O.P. MEXILLÓN DE GALICIA PARA A PROMOCIÓN E A MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DO MEXILLÓN CERTIFICADO D.O.P. NO ANO 2022
Sinatura 03-01-2022 Vixente

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO E IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SOPORTE PARA OS PROCESOS ELECTORAIS DAS CONFRARÍAS DE PESCADORES DE GALICIA
Sinatura 26-10-2021 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR DA XUNTA DE GALICIA E O CONSELLO REGULADOR DA D.O.P. MEXILLÓN DE GALICIA PARA A PROMOCIÓN E A MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DO MEXILLÓN CERTIFICADO D.O.P. NO ANO 2021
Sinatura 23-09-2021 Non vixente

Amosando do 1 ao 20 de 482 resultados