Resultados da busca


Amosando do 1 ao 20 de 1475 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E A “REAL ACADEMIA DE MEDICINA E CIRURXÍA DE GALICIA”.
Sinatura 17-06-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE E OS COLEXIOS OFICIAIS DE FARMACÉUTICOS DE GALICIA PARA A DISPENSACIÓN DE MASCARILLAS A PERSOAS BENEFICIARIAS DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DE GALICIA
Sinatura 08-05-2020 Non vixente

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, E A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA PARA A OBTENCIÓN DE DATOS DE XENOTIPADO, ACTIVIDADES CIENTÍFICAS E DE INVESTIGACIÓN E OUTRAS DE INTERESE PARA AS PARTES NO ÁMBITO DA MEDICINA XENÓMICA
Sinatura 14-04-2020 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E ABEIRO GOLD, SL, PARA A ORGANIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA NA RESIDENCIA PARA PERSOAS MAIORES ABEIRO GOLD
Sinatura 11-02-2019 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E GERIATROS S.A., PARA A ORGANIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA NA RESIDENCIA DOMUSVI CHANTADA
Sinatura 11-10-2018 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD, EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE UNA CASA RONALD MCDONALD PARA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE FAMILIAS DE PACIENTES INGRESADOS EN LOS HOSPITALES DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD SITUADOS EN LA CIUDAD DE A CORUÑA
Sinatura 13-06-2018 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA (ASPRONAGA) PARA A ORGANIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA NA RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS RICARDO BARO
Sinatura 19-02-2018 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA (ASPRONAGA) PARA A ORGANIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA NA RESIDENCIA DE ADULTOS LA CASA DE LAMASTELLE
Sinatura 19-02-2018 Vixente

CONVENIO POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO A LA CONSELLERÍA DE SANIDADE DE LA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE GESTION DE PRESTACIONES SANITARIAS
Sinatura 29-12-2017 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, A AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE E A FUNDACIÓN INGADA PARA A DIFUSIÓN E FOMENTO ENTRE OS PROFESIONAIS SANITARIOS DUN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS PACIENTES CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDADE
Sinatura 01-12-2017 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, A CONSELLERIA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP), PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCION E PROTECCIÓN DA SAÚDE.
Sinatura 07-11-2017 Non vixente

CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL AÑO 2017 DEL PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1999 ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR (DELEGACION DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS) Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Sinatura 20-10-2017 Non vixente

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, NO ÁMBITO DA INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN
Sinatura 10-10-2017 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD, EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD, LA AGENCIA GALLEGA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN SALUD Y LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE GRADO Y MÁSTERES
Sinatura 02-10-2017 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE DA XUNTA DE GALICIA, A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O VIXILANCIA DOS MOSQUITOS VECTORES DE ENFERMIDADE HUMANA E ANIMAL
Sinatura 22-09-2017 Non vixente

CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE - SERVIZO GALEGO DE SAÚDE- E O CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS SOBRE ASUNCIÓN DOS CUSTOS DE MANTEMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Sinatura 15-09-2017 Vixente

CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE - SERVIZO GALEGO DE SAÚDE- E O CONCELLO DE CARNOTA SOBRE ASUNCIÓN DOS CUSTOS DE MANTEMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DE CARNOTA
Sinatura 15-09-2017 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL E A CONSELLERÍA DE SANIDADE PARA O INTERCAMBIO DE DATOS DE ACCIDENTES DE TRABALLO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DE DETECCIÓN DE TERCEIROS OBRIGADOS AO PAGAMENTO NA ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA NO SERVIZO PÚBLICO DE SAÚDE
Sinatura 15-09-2017 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A ORGANIZACIÓN DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA NA RESIDENCIA MEU LAR
Sinatura 10-03-2017 Vixente

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y LA ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL LÁCTEA (INLAC) PARA EL FOMENTO DEL CONSUMO DE LECHE Y DE DERIVADOS LÁCTEOS EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Sinatura 31-01-2017 Non vixente

Amosando do 1 ao 20 de 1475 resultados