Resultados da busca


Amosando do 1 ao 20 de 47396 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, EN MATERIA DE EMERXENCIAS E PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, PARA O DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS
Sinatura 30-12-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, EN MATERIA DE EMERXENCIAS E PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, PARA O DESENVOLVEMENTO DOS GRUPOS DE EMERXENCIA SUPRAMUNICIPAIS
Sinatura 30-12-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE COIRÓS PARA O SANEAMENTO DO NÚCLEO DE ANTA, COIRÓS (A CORUÑA), FINANCIADO AO 100% A PARTE ELEXIBLE POLA UNIÓN EUROPEA NO MARCO DO EIXO REACT UE DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020, COMO PARTE DA RESPOSTA DA UE Á PANDEMIA DA COVID-19, MEDIANTE TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTO
Sinatura 23-12-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE PADRÓN PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN “MELLORA DO ABASTECEMENTO DO SISTEMA DA MARXE DEREITA DA RÍA DE AROUSA. AMPLIACIÓN DA ETAP DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO AO BARBANZA. PADRÓN (A CORUÑA)”, PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA – FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, MEDIANTE TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTO
Sinatura 23-12-2022 Vixente

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE CARRAL PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL
Sinatura 22-12-2022 Vixente

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A SECRETARÍA XERAL DE MEDIOS E A SOCIEDADE PÚBLICA REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS RETEGAL, S.A. PARA MELLORAR E ACTUALIZAR A REDE PÚBLICA AUTONÓMICA DOS SERVIZOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL E DO EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO INSTALADO NOS CENTROS DE TITULARIDADE PÚBLICA EN GALICIA DENTRO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PARA O ANO 2023
Sinatura 21-12-2022 Vixente

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE BOIMORTO PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL
Sinatura 21-12-2022 Vixente

CONVENIO ENTRE A FISCALÍA XERAL DO ESTADO E A XUNTA DE GALICIA PARA O ACCESO Á INFORMACIÓN DOS EXPEDIENTES DE MENORES
Sinatura 21-12-2022 Vixente

CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO, LA AGENCIA TURISMO DE GALICIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Y EL CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS DE A CORUÑA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN A CORUÑA
Sinatura 21-12-2022 Vixente

CONVENIO ENTRE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES Y LA EMPRESA FAGOR AUTOMATION, S. COOP., PARA LA CREACIÓN DE UN AULA CNC FAGOR AUTOMATION EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POLITÉCNICO DE VIGO
Sinatura 20-12-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES E A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA O ESTABLECEMENTO DUN MARCO DE ACTUACIÓN CONXUNTA NAS ENSINANZAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E FORMACIÓN PROFESIONAL A FAVOR DO DESENVOLVEMENTO DO ESPÍRITO EMPRENDEDOR NO MARCO DE EDUEMPRENDE
Sinatura 20-12-2022 Vixente

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE ARES PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL
Sinatura 20-12-2022 Vixente

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE BOQUEIXÓN PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL
Sinatura 19-12-2022 Vixente

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE A BAÑA PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL
Sinatura 19-12-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE NOIA PARA A EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS “MELLORA DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DE NOIA (A CORUÑA)”, COFINANCIADA POLA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER), NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 E SUSCEPTIBLE DE COFINANCIAMENTO NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2021-2027, MEDIANTE TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE GASTO
Sinatura 16-12-2022 Vixente

ACORDO DE COOPERACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA E O CONCELLO DE VAL DO DUBRA PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE URBANISMO
Sinatura 16-12-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE E A ASOCIACIÓN CASA DA MULLER PARA O FINANCIAMENTO DUN PROXECTO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL NO EXERCICIO 2022.
Sinatura 16-12-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE E A ASOCIACIÓN CULTURAL "O CASTRO", DE BAIÓN-VILANOVA DE AROUSA, PARA O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DERIVADOS DA EXECUCIÓN DO PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN E ACOMPAÑAMENTO ÁS PERSOAS MAIORES DENTRO DO PROXECTO DE ENVELLECEMENTO ACTIVO NO RURAL NO EXERCICIO 2022
Sinatura 16-12-2022 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS E (ENTIDADE COLABORADORA) PARA A XESTIÓN E REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DO PROGRAMA DA ACELERADORA CULTURAL DE PROXECTOS MUSICAIS AO AMPARO DOS FONDOS NEXTGENERATIONEU E O MECANISMO DE RECUPERACIÓN E RESILIENCIA DO REGULAMENTO (UE) 2021/241.
Sinatura 15-12-2022 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AUGAS DE GALICIA E O CONCELLO DE A VEIGA PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DAS INSTALACIÓNS DE ABASTECEMENTO DE AUGA NO NÚCLEO DE SAN LORENZO. CONCELLO DE A VEIGA (OURENSE)
Sinatura 15-12-2022 Non vixente

Amosando do 1 ao 20 de 47396 resultados