Resultados da busca


Amosando do 1 ao 20 de 48575 resultados


CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AUGAS DE GALICIA E A ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA ECOLÓXICA DE GALICIA (ADEGA) PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA A SUSTENTABILIDADE DOS RÍOS (PROXECTO RÍOS)
Sinatura 08-09-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES E O CONCELLO DE MONDOÑEDO PARA O ACONDICIONAMENTO DO XARDÍN DA CASA MUSEO ÁLVARO CUNQUEIRO.
Sinatura 11-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E A FUNDACIÓN MENIÑOS PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN GALICIA
Sinatura 11-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E A CONFEDERACIÓN GALEGA DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS “ROSALÍA DE CASTRO” -COGAVE- PARA A POSTA EN MARCHA DUN PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN EN IGUALDADE, PREVENCIÓN E LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO: XUNTOS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO POR UNHA SOCIEDADE QUE CAMIÑA LIBRE, CARA ADIANTE, EQUITATIVA E SEN VIOLENCIA, NO MARCO DO PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
Sinatura 11-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO “DIVERSIDADE XENÉTICA DO OURIZO DE MAR GALEGO E A SÚA APLICACIÓN NA CONSERVACIÓN. OURIXEN”
Sinatura 09-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓ PRIVADA BANC SABADELL Y LA FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA PARA LA COLABORACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL XIII ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS
Sinatura 08-08-2023 Non vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E A FEDERACIÓN GALEGA DE REDEIRAS ARTESÁS “O PEIRAO”
Sinatura 07-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E ALIAD-ULTREIA PARA O MANTEMENTO DUN DISPOSITIVO DE ACOLLIDA PARA A ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL E TRATA
Sinatura 04-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE MULLERES RURAIS DE OURENSE (FEMURO) PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS DE SENSIBILIZACIÓN FRONTE Á VIOLENCIA DE XÉNERO E APOIO ÁS SÚAS VÍTIMAS.
Sinatura 04-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E A FEDERACIÓN POLA IGUALDADE DAS MULLERES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (FEMUPO), PARA A O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE CONCIENCIACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO INCLUÍDAS NO PROXECTO MULLERES EN CONSTRUCIÓN 3.0
Sinatura 04-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG) PARA GARANTIR UNHA ATENCIÓN INTEGRAL ÁS MULLERES XORDAS QUE SOFRAN VIOLENCIA DE XÉNERO, NO MARCO DO PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
Sinatura 04-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE MULLERES RURAIS DE GALICIA, FADEMUR, PARA A O DESENVOLVEMENTO DE ACCIÓNS DE SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN FRONTE Á VIOLENCIA DE XÉNERO E APOIO ÁS SÚAS VÍTIMAS.
Sinatura 04-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E A FEDERACIÓN DE MULLERES DO RURAL DA PROVINCIA DE LUGO (AFAMMER LUGO) PARA A O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO
Sinatura 04-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E O COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA PARA O MANTEMENTO DUNHA QUENDA DE GARDA PSICOLÓXICA ESPECIALIZADA E PERMANENTE PARA MULLERES E OS SEUS FILLOS E FILLAS MENORES, AFECTADOS/AS POR VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, NO MARCO DO PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
Sinatura 04-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA O MANTEMENTO DUN DISPOSITIVO PARA A ATENCIÓN E ACOLLIDA DE MULLERES VÍTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL E TRATA
Sinatura 04-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE PARA O MANTEMENTO DUN DISPOSITIVO PARA A ATENCIÓN E ACOLLIDA DE MULLERES VÍTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL E TRATA
Sinatura 04-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E O CONCELLO DE LUGO PARA O MANTEMENTO DO CENTRO DE ACOLLIDA PARA A ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO DEPENDENTE DO CONCELLO
Sinatura 04-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E O CONCELLO DE FERROL PARA O MANTEMENTO DO CENTRO DE ACOLLIDA PARA A ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO DEPENDENTE DO CONCELLO
Sinatura 04-08-2023 Vixente

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE E O CONCELLO DA CORUÑA PARA O MANTEMENTO DO CENTRO DE ACOLLIDA PARA A ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO DEPENDENTE DO CONCELLO
Sinatura 04-08-2023 Vixente

CONVENIO PARA CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN DIRECTA ENTRE A AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL E A ASOCIACIÓN CULTURAL MONTE BRANCO PARA A REFORMA DA CASA DOS VECIÑOS DO COUTO EN PONTECESO, DENTRO DA CATEGORÍA DE “PROMOCIÓN E POSTA EN VALOR DA VIDA SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVA DA COMARCA”.
Sinatura 03-08-2023 Vixente

Amosando do 1 ao 20 de 48575 resultados